Előző fejezet Következő fejezet

KÖZSÉGEINK TERÜLETÉNEK FÖLDRAJZI NEVEI

 

Bábony, Megyer, Bábonymegyer, 1927-ben alakult Koppánymegyer és Nagybábony községekből Bábonymegyer néven.

1. Nyugati sor: Nyugati utca (Petőfi Sándor u.). A hagyomány szerint ebben az utcában halt meg Patkó Pista, a híres betyár. 2. Buger-ház. A község szegényei laktak benne. 3. Katalikus iskola. 4. Főső-híd 5. Tobány (Kosuth Lajos u.) 6. Déllő-kút. A pásztorok itt szoktak deleltetni. 7. Pásztorház. A mindenkori pásztor lakta. 8. Új sor (Hunyadi János u.) 9. Keletisor: Keleti utca (Dózsa György u.) 10. Református iskola 11. Református templom 12. Asó-híd 13. Tauber-ház Egykori tulajdonosáról. 14. Bábony. Idetartozik: 1-13., 15-23.1927-ig Nagybábony néven önálló község volt. 15. Evangélikus templom 16. Evangélikus iskola. 17. Postai-híd: Bürű Híd 18. Sebők-ház. Egykori tulajdonosáról. 19. Rudnai-ház. Rudnay Gyula Kossuth -díjas festőművész lakóháza volt. 20. Katalikus imaház. 21. Táskányi út 22. Dobosház. Egykori tulajdonosáról. 23. Angyal-kocsma. Egykori tulajdonosáról. 24. Temető utca (Béke u) 25. Tóth utca: Úrbéri utca (Ságvári Endre u.) Robotra járó úrbéresek lakták. 26. Kasté: Polacsik-ház. Egykori tulajdonosáról. 27. Református iskola 28. Református templom 29. Kismegyer: Kismegyeri utca (Haladás u) 30. Rákóci utca 31. Megyer. Ide tartozik: 24-30., 32-34.1927-ig Koppánymegyer néven önálló község volt. 32. Pásztorház. A mindenkori pásztor lakott benne. 33. Katalikus iskola 34. Katalikus templom. 35. Tüskési-ódal: Tüskési-dűlő 36. Kis-Kási 37. Miszlai-tanya: Bábonyi-puszta. Egykor puszta volt. 38. Teréz,: Teréz-puszta. Egykori puszta volt, amelyet a tulajdonos feleségéről neveztek el. 39. KisBődéri-árok 40. Kási 41. Gombóc,: Gombóc-puszta. Egykori tulajdonosáról. 42. (Szentlászlói) 43. Fáézási-út: Fajzási-út. 44. Fáézási 45. Kási- út 46. Gombóci-gödör 47. Szedres, (Kisosztályi földek) 48. Szentimre 49. Jegyző gödre 50. Gombóci-erdő 51. Cimer-f a. Egy gróf emlékére állították, aki itt esett le a lováról. 52. Jó- páskom. Jó minőségű földek voltak itt. 53. Zsidó temető 54. Úr asztala: Úr-hegy. 55. írtás: Fősőirtás 56. Kis-tó 57. Kis-tóikis-kút 58. Öreg-osztáj (Öregföldek) 59. Tótországi- fődek. A községbe költözött szlávok kaptak itt földet. 60. Turósné pL.ja 61. Kimli f ...a 62. Községi-erdő 63. Madár-domb 64. Rossz-páskom 65. Nádaboda-kút Nádaboda Sándor ugrott bele. 66. Régi-csapás 67. Öröm-hegy: Főső-hegy 68. Kis-házas-páskom. 69. Vörös-kátyó. Vörös színű talajáról kapta nevét. 70. Futó-hegy 71. Nagy-bődér: Öreg-bődér. 72. Kis-bődéri-erdő. 73. Új-csapás. Ezen az úton hajtják ma az állatokat a legelőre. 74. Nagy-Bődéri-árok 75. Katlany,: Katlanyi-dűlő (Katlanvölgy) 76. Kis-bődér 77. Új temető 78. Régi temető. A hagyomány szerint itt nyugszik Patkó Pista betyár. 79. Zsiba-domb 80. Akó-vőgy 81. Nyimi-út. Nyim felé vezető földesút. 82. Pölöngér-domb 83. Temető 84. Táskány, Táskányi-dűlő. Ide tartozik: 85-86. 85. Bábonyi- Táskány 86. Megyeri-Táskány 87. Kis-tói-út 88. Darudéllő aj ja 89. Daru-déllő 90. Daru-déllői-kis-kút 91. Ugajszél 92. Ugajszéli-út 93. Rókalikak: Rókalikidűlő (Róka lyukak) 94. (Lóherföldek) 95. Szűrük ajja: Kertek ajja. (Szűrük alja, Nyugati szűrük alja) 96. Táskányiárok. 97. Fujsz-erdő: Fujsz-főd. Egykori tulajdonosáról. 98. Csépány 99. Dögtér 100. Cser-hát. Régen erdő volt. 101. Rájk-rét., Egykori tulajdonosáról. 102. Ásó-erdő: Kis-urak-erdeje (Alsó erdei). Nemzetes uraké volt. 103. Hamusi-dűlő (Hamucsi) 104. (Két árok közti) 105. Pörös 106. Tab-i út, Tabfelévezetőkövesút. 107.Szöllőhegyi-út. 108.Csapás (Vasútmelletti) 109. Tóth-hegy 110. Malomi-dűlő 111. (Alsómezei, Alsómező) 112. Csikóállás (Ország útra) 113. Csikóállási kut 114. Nyári-rét (Országúti, Ország úti rétek) 115. Kenderfőd 116. Ér ajja: Állomási-rét (Érmelyik, Éraljairétek) 117. Tönkő-domb. A hagyomány szerint kincset rejtettek ide a török dúlás idején. 118. Róka 119. Malomárok (Kis-Koppány) 120. Tengődi-út: Jeges-út. Tengőd felé vezető földesút, amelyen a hó és jég nehezen olvad el. 121. Paradicsom 122. Asó-hegy:Szöllőhegy. A hagyomány szerint Mátyás király feleségének volt itt szőlője. 123. Asó-kis-kút 124. Bodzaikút. Bodzái nevű személy földje mellett volt. 125. Kenesei-hegy 126. Szarka-irtás 127. Tauber gödre 128. Borsó-hegy 129. Kud-vőgy 130. Keserűgödör. Egykori tulajdonosáról 131. Öreg-hegy 132. Főső-kis-kút 133. Újhegy.

Az adatközlők nem ismerték: 35. Felső 42. Szentlászlói 47. Kisosztal, Kisosztályi földek 54. Uri 79. Kopasz dombi 94. Lóherföldek 104. Két árok közti 108. Vasút melletti 111. Alsómezei, Alsómező 112. Ország útra 114. Országúti rétek 116. Érmelyik, Czigány tanya, Csordás, Falábú, Felső, Harangláb, Ireghi, Kapóiyvize, Kapás, Kási vár, Keleti szűrük allya, Peresi rétek, Régi, Som megyer, Zer ú.

Bedeg, Kér, Bedegkér, (Bedegh; Magyarkér; Bedeg; Tótkér) 1939-ben egyesült Bedeg és Magyarkér községekből. A szomszédos községekben a kérieket „tótok"-nak, a bedcgicket pedig politikusok-nak nevezik.

1. Kiskánya (Szabadság u). Közigazgatásilag 1950-ig Kányához tartozott, csak akkor csatolták Bedegkcrhez. 2. Kéri utca. Sokáig nem volt neve az utcának, azóta hívják mai nevén.amióta Bedeghez csatolták Kért. 3 Örzsébet-fák. Erzsébet királyné tiszteletére ültettek ide néhány tölgyfát. 4. Burga (Dózsa György u.) „Tóth" családok laktak ebben az utcában. 5. Déllő-kut. Itt szoktak deleltetni a gulyások. 6. Régi temető. 7. Főszegi-köröszt 8. Fő utca (Vöröshadsereg u.) 9. Kenderfődi utca (Kossuth Lajos u) 10. Főszeg. Ide tartozik: 7-9.11. Báli Laci köz. Báli László lakott itt. 12. Besőgát: Kis-gát: (Kossuth Lajos u.) Ehhez az utcához népdal is fűződik, amelynek szövege a következő: Ara alá Kis gát felé, Szent Jánosnak képe felé, Kaptam csolkot estefelé, Tizenkettőt egymás mellé. 13. Főső köz. 14. Középső köz 15. Ásó köz: Erenkedő (Petőfi köz) Meredek út mellett húzódik. 16. Pásztorház. A községi juhász vagy kanász lakta. 17. Gát. Ide tartozik: 12., 18-19.18.Gáti-hid:Mersejihid. 19. Küső-gát: Nagy-gát (Széchenyi u) 20. Aszeg (Rákóczi u) 21. Aszegi-köröszt. Ide jártak áldozó csütörtökön körmenetben. 22. Rózsás. Szőlhegy volt, ahol sok vadrózsa nőtt. 23. Csabaiárok: Pusztai-árok (Puszta folyó) 24. Csaba (Csaba u). 25. Kápóna 26. Mecsek (Mecseku; Mecsekhegy; Mecsek,) Régen bekerített szőlőhegy volt. 27. Koszteyelék,: Templom-dülő. Régen ezen a területen templom állt. 28. Remetei-árok 29. Főső-árok: Főső-réti-árok 30. Széles-födek (Szélesföldi) 31. Remete 32. Főső-halastó 33. Stuffér, 34. Krátyina. (Rövid-földek dűlője vagy.) 35. Főső-rét 36. Kéri- kenderfőd (Kenderföld) 37. Remetei-rét 38. Kányai-ut. Kánya község felé vezető kövesút. 39. Irtás,: Kéri-irtás (Irtásföldi). Régen erdő volt. 40. Kertek föle: Bokros, 41. Egresi-út. Somogyegres felé vezető kövesút. 42. U j temető 43. Tamási-út. Tamási felé vezető földe sút. 44. Főső-gödör 45. Vett-főd. Az uraságtól vásárolták meg a kériek. 46. Küső-dülő 47. Középső-dülő 48. Malomi-dülő Régen vízimalom volt a közelében. 49. Páskom (Páskumföld) 50. Dögtemető 51. BAti-erdő 52. Megyerci-árok (Szálláskuti, Megyerei) 53. Ürgés-kuti-szántó: Csonka-dülő. (Urgéskuti felső) 54. Hosszi-mező: Hosszi-dülő (Hosszumező) 55. Asó-rét 56. Lótilos: Kis-szöllő: Uj-hegy. 57. Asó-gödör: Badacsonyi-gödör 58. Badacsony : Badacsonyi dűlő. 59. Dögkut 60. Kányai-vágás. 61. Marcindomb. 62. Csitó: Csitói-dülő 63. Főső- sürü: Tüskés (Felsősürü) Régen erdő volt. 64. Főső-erdő ajja. 65. Szijfai-dülő: Megyerei-dülő. Három szilfa állt itt. 66. Bóhállás, (Bohaállás). Balha nevű kanász szokott itt deleltetni. 67. Ürgés.ut 68. Ürgés-kuti-árok. 69. Bejáró 70. Kéri-dülő 71. Kenderfőd 72. Cser. Regen erdő volt. 73. Rizsási-gyöp (Rózsagyep) 74. Vörös-fődi-gödör 75. Sötét-kerék-árok (Sötétkerék folyó) 76. Balika-gödör. Egykori tulajdonosáról. 77. Mcgyerci-rét 78. Ürgés-kuti-rét (Urgéskuti alsó) 79. Hékutiu t. Az egykori Héku t- pusztára vezető földesút. 80. Avas: Avasi-legellő 81. Pusztai temető 82. Örzsébet-kert. Erzsébet királyné emlékére nevezték el. 83. Hckut. Régen major volt. 84. Csigáskut 85. Miklósi-ut. Miklósi felé vezető földesút. 86. Szanyi-köröszt. Szanyi nevű személy állíttatta. 87. Szanyi-gödör. Egykori tulajdonosáról. 88. Löncse-főd (Lencsés) 89. Temetőidülő (Temetői) 90. Bedegi-temető 91. Koppányi-ut. Törökkoppány felé vezető földesút. 92. Szedres: Szedres-dülő. 93. Égett-akói-dülő. Eszterházy herceg leégett juhakoljáról nevezték el. 94. Ispánkert: Ispánkerti-dülő. 95. Bitófai: Bitófai-dülő. 96. Vadszöllős 97. Küső-irtás. Régen erdő volt. 98. Balassa-gödör. Egykori tulajdonosáról. 99. Beső-irtás. 100. Fráj-gödör. Egykori tulajdonosáról. 101. Merse-hid: Merse-hidi-dülő. 102. Szántaiut: Értényi-ut (Szántói u.) Koppányszántó és Értény községek felé vezető földesút. 103.Merse-hidi-rét 104.Kér-hát:Kérhálti-dülő. 105. Pusztai-rét 106. Pousztai-köröszt: Essőkérő-köröszt. Százazság idején ide jártak esőért könyörögni. 107. Csabai-legellő 108. Dijós-tető 109. Erdő ajja: Kispáska. 110. Gáti-árok (Gáti folyó) 111. Száz-lépcső. Favágáskor a munkások lépcsőket vágtak a domboldalba. 112.Vadómás 113. Csörgői-árok 114. Csörgői-kis-kut (Csergő). 115. Komlós,: Gunaras, (Bedegh) 116. Galambos: Galambosi-szántó 117. Galambosi-erdő: Mecseki-erdő. Régen erdő volt. 118. Vadómásirét 119. Asó-halastó 120. Csörgő. A kövek között csörgedező patakról nevezték el. 121. Halom-tető 122. Értényi-uti: Értényiuti-dülő 123. Böckör. Régen erdő volt. 124.Kettős-gáti-hid. 125.Vadómási-hid 126. Kódis-sürü. A cigányok az itt lévő bokros területen tanyáztak. 127. Kettős-gát: Kismező 128. Kettős-gáti- rét.

Az adatközlők nem ismerték: 29. Bati 34. Rövidföldek dűlője 52. Szálláskuti 115. Bedegh

A falu neve a mondaszerint Aranyos kánná volt a török időkben. Többen azt tartják, hogy a falut a remete életet élő Kánya Fülöpről nevezték el.

1. Zsinyor utca: Új utca (Petőfi Sándor u). Egyenességéről nevezték el.

2. Csöpögöm: Csöpögeji utca (József Attila u.) A Csőpögeji-dülő felé vezető utca. 3. Görbefai út 4. Fő utca 5. Tinó utca (Rákóczi u.) Régen gyermektelen családok laktak itt. 6. Csapás. Ezen hajtották a teheneket legeltetni. Csontvázakat, kardokat, sarkantyúkat találtak itt. 7. Csöpögeji-köröszfa. Ehhez a keresztfához szoktak kijárni körmenettel áldozócsütörtökön szőlőszentelésre. 8. Kűső utca: Örzse utca (Rákóczi utca). Sok Erzsébet nevű asszony lakott itt. 9. Főszeg. Ide tartozik: 1-8. 10. Beső utca (Fő u) 11. Döme-köz: Temető ut. Döméék telkét ketté osztotta. 12. Szent János képe. Itt állt Szent János szobra. 13. Kálvária ut. Nagypénteken ezen az úton mentek körmenettel. 14. Értényi utca; Verák utcája (Kossuth Lajos u) Sok Vera lakott itt. 15. Ágota kútja. Ágota nevű asszonyról. 16. Kasziba köz. Kasziba nevű emberről. 17. Aszeg. Ide tartozik: 14-16., 18-21.18. Cigán sarok (Táncsics u) Cigányok laktak itt. 19. Andocsi-köröszt. Az Andocsi út mellett van. 20. Kikiri-tó. Ma már nincs meg. Régen sok béka volt a környékén. 21. Erzsébet kert. Erzsébet királyné tiszteletére. 22. Tengődi-ut: Szónoki ut. Tab és Tengőd közötti országot volt, ma csak dülőút. 23. Kilátópuszta. Régen major volt itt. 24. Kilátó, Kilátó-dülő. A kányái határ legmagasabb pontja. 25. Iván-gödör. Iván nevű embernek volt itt földje. 26. Ivánkut. 27. (Szónoki) 28. (Cseres) 29. Csima gödre. Egykori tulajdonosáról. 30. Birkacsapás. Ezen hajtották a birkákat a legelőre. 31. Tabi út. Tab felé vezető kövesút. 32. Csöpögeji- dűlő: Csöpögő. 33. Leányegylet. Az I. világháború után a tabi református egyház kapta földosztáskor. 34. Remeteiárok 35. Róükalikas 36. Gödrös-páskom 37. Kányaiviz 38. Kányai-vőgy (Kányavölgyi, Kányaivölgy). 39. Remetei-szöllők ajja 40. Remnetei-szöllőhegy (Remetei szőlők, Remete) Régen szőlőhegy volt. 41. Főső-Badacsony 42. Várdomb. Hajdan vár állott itt. 43. (Csereföldi) 44. Őritag. Őri nevű ember földje volt itt. Régészeti leletek. A hagyomány szerint itt van a sírja a remete életet élő Kánya Fülöpnek, akiről a falut elnevezték. 45. Vitéztelek. A Horty-korszak vitézeinek juttatott föld. 46. Badacsony. Ide tartozik: 41,47. Régen csererdő volt. 47. Asó- Badacsony 48. Berki-kutiárok 49. Rét-főd 50. Mise-ut. Régen ezen az úton jártak Tengődre misére a katolikus templomba. 51. Kis-rét 52. Temető ajja 53. Temető. A hagyomány szerint egykor itt török templom volt. 54. Pusztai-rét 55. Beső-rétf őd (Mohar-f öldi, Mohardülő). 57. Remetei-dülő 58. Kéri-uti-dülő 59. Ganyés hát 60. Puszta ajja 61. Gyilkos-kert (Gyilkos kertirét). Itt gyilkoltak meg egy egresi embert. 62. Remete. Ide tartozik: 33-35, 39-40., 43-45., 56-57., 69., 73-75. A hagyomány szerint a remete életet élő Kánya Fülöp életmódjáról nevezték el ezt a területet. 63. Kéri-ut. Kér felé vezető földesút. 64. Andocsi-ut. Andocs felé vezető út. 65. Korpás-kuti (Korpáskutüegelő). 66. Iskola-kert. Régen az iskola tulajdona volt. 67. Értenyi-ut: Derékut. Értény község felé vezető egyenes földút. 68. Taliga-dűlő 69. Ispán tag. Az ispánnak volt itt földej. 70. Csonka-dűlő. Rövidségéről kapta a nevét. 71. Homokos-dűlő. (Öregkatlani csereföld.) 72. Kismalomi-rét 73. Remete-puszta 74. Vizes-vőgy 75. Katlanyos 76. Vaskapu 77. Vágás ajja: Gyertyányos. Régen gyertyánerdő volt. 78. Kis-malomi vőgy 79. Kis-malomiódal 80. Berki-kuti 81. Berki-kuti-rét 82. Papfőd. A pap illetményföldje volt. 83. Szarkama. (Szarkamáji). 84. Urbéri-erdő: Kányai-erdő 85. Kopaszdombi-kut. Ma is meglévő gémeskút. 86. Kopasz-domb (Kopaszhegy). 87. Bati-farok. A hagyomány szerint Batu kán földbirtokának széle volt ez a terület. Urnát találtak itt.

Az adatközlők nem ismerték: 27. Szónoki 28. Cseres 43. Csereföldi 55. Moharf öldi, Mohard ülő 71. Öregkatlani csereföld. Öreg katlanyi. Alsó káposztás, Bathi folyó, Bati malom, Berkikut, Berki, Felső káposztás kerti, Gergő, Gyertyányosi föld, Házi, Istvánkut, Keleti és nyugati sor, Kenderföldi, Kismalomi folyó, Korpáskut, Közép dűlői, Pusztai föld, Remetei, Sombokori, Szolnoki uti, Taknyoskut, Vagasi.

Kapol, Kapóru, Kapóra, Kapoj.

1. Olaj utca: Temető utca (Szabadság u) 2. Fő utca (Szabadság u) 3. Kis köz 4. Kaszabankó: Kutyaszorittó: Erzsébet utca (Kossuth Lajos u.) 5. Főső-horó 6. Simon köz. A Simon-majorba vezető út. 7. Túsó utca: Kosut utca (Kossuth Lajos u) 8. Főső templom: Katalikus templom 9. Főső iskola: Katalikus iskola 10. Bertalan- iskola. Szükségtanterem volt Bertalan nevű ember házában. 11. Fiser köz: Krezinger köz. Az ott lakó családokról. 12. Új temető 13. Edényes placc. Egykor agyagedényt árultak itt a vándorárusok. 14. Templom-híd 15. Asó-horó 16. Vasút utca: Rákóci utca (Rákóczi Ferenc u) 17. Petőfi utca 17. Asó templom: Református templom 19. Asó iskola: Református iskola 20. Régi temető 21. Pásztorház. A mindenkori pásztor lakta. 22. Pásztorházi-kút 23. Pásztorházi- hid: Bikaréti-hid 24. Bikarét 25. Táncsics utca 26. Jó-Ferenc- köröszt. Az állíttató személyről. 27. Szöllőhegy 28. Puszta: Asó-puszta (Kapoly major. Puszta Kapoly) A hagyomány szerint itt találták meg a régi falu templomának alapjait. A törökök elől menekült innen a lakosság a falu mai helyére. 29. Cserefőd 30. Ligeti-kupa 31. Miska kupájja. Wéber Mihálynak volt itt földje. 32. KisKozma. Régen erdő volt. 33. Pikó, (Pékó) 34. Szabó-gödör. Egykori tulajdonosáról. 35. Pörkütt-sürü (Tanyéros) Egykor erdő volt. 36. Irtás, (Felsőrégiirtás) Régen erdő volt. 37. Hideg-vőgy 38. Nagy-kozma. Régen erdő volt. 39. Kozma. Ide tartozik: 32., 38., 40. Kűső-poletár (Ujirtás) 41. Fősőhegy (Kishegyi- szöllőhegy) 42. Liget 43. Kűső-torok 44. Torok: Belső-torok 45. Poletár. Ide tartozik: 40., 46. 46. Beső-poletár 47. Parag- szöllő: Taliga-dülő (Paragszőlő) A területen vezető út igen keskeny, csak az eke taligája fér el. 48. Szarvas kútja: Kis- szarvas-forrás 49. Nyermed. Régen erdő volt. 50. Taliga-dülő 51. Főső-Póca 52. Országuti-.dülő (Tótokszálás, Tótok szálasa) 53. Simon,: Simon-major: Főső-puszta 54. Csönge 55. Fősőpáskum: Nagy-páskum 56. Tót-forrás: Páskumi-kis-kut 57. Beketó,: Tollas- birtok: Tollas Beketó. Régen itt kenderáztató tavak voltak. 58. Póca 59. Árok: Pócai-árok 60. Cinderi-kut. Cinderi nevű személy ugrott bele. 61. Körösz-csapás: Simonicsapás 62. Falu-árok. 63. Szárszó 64. Toroki-lap 65. Nyermedi-kut 66. Páskum, Ide tartozik: 55., 80. 67. Szacger-fődek: Fulmer-tanya (Kenderes). Egykori tulajdonosairól. 68. Szedergyés,: Szedres. Az itteni eperfákat Erzsébet királynő tiszteletére ültették. 69. Rókalik 70. Hegyek útja: Főső-hegyek útja. 71. Bányosi-ut. Bálványos felé vezető földesút. 72. Zalai-út, Zala felé vezető földút. 73. Pantalló, 74. Pócai-lap 75. Asó-Póca 76. Középső-dülő (Nyúlkert) 77. Réti- dűlő: Hosszi-dülő (Felső rétek) 78. Póstaut: Csepeli-ut. Ezen az úton járt a postakocsi Tabról Zalán, Kapolyon át Csepelig. 79. Kis-mező 80. Asó-páskum: Kis-páskum 81. Széles-dülő 82. Bőm-fődck (Puszta feletti) Egykori tulajdonosáról. 83. Községi-fődek (Hosszúvölgy) 84. Cseresnyés, (Csepeli úton) 85. Kertek föle: Temetői-dülő (Uj temetői, Ó temetői) 86. Téglaházi-dülő 87. Bárány.legellc 88. Szénégető-gödör 89. Szántódi-ut: Szemesi-ut 90. Paptag: Papfőd. A pap javadalmi földje volt. 91. Mesterfőd: Tanittófődek 92. Kerék-pázsit: Paprét 93. Lóheres 94. Hegyhát 95. Házheji-rétek 96. Jágerház 97. Süge-kut. Disznók, süldők deleltek itt. 98. Szappan-hegy 99. Szürüskert: Szürii. 100. Bőm-rét. Egykori tulajdonosáról. 101. Hosszi-rét: Sás-rét 102. Gyalog-hid. Régen a borosgazdák ezen az úton jártak borért. 103.Karádi-ut.Karádfelé vezetőút. 104. Szoros-rét 105. Tabi-ut.Tabfelé vezető kövesut. 106. Vásárkut. A vásárra járük itt itatták jószágaikat. 107. Főső-nagy-rét 108. Asónagy-rét. 109. Andocsi- ut, Andocs felé vezető kövesút. 110. Bálint-berki dülő. 111. Futó-rét. Hosszú, keskeny rét. 112. Böccse 113. Fáncsi ajja. 114. Zicsi ut. Zics felé vezető kövesút. 115. Gyócsika, Kenderáztató tavak voltak itt. Az áztatással megfehéredő kenderről nevezték el ezt a területet. 116. Cser-tető (Csicsalcseres) 117. Homokos- gödör 118. Fáncsi, Fáncsi tető 119. Kátyó 120. Vízálló 121. Asó- hegy 122. Madaras: Madaras-tető. 123. Cseres 124. Új-hegy 125. Eggyes ajja 126. Mária-kép.

Azadatközlők nem ismerték: 35. Tanyéros 36.Felsőrégiirtás40. Ujirtás 41. Kis, Kishegyi-szöllőhegy 52. Tótokszálás 56. Kis kuti 63. Szárszó 67. Kenderes 76. Nyulkert 77. Felső rétek 80. Alsó tabi 82. Puszta feletti 83. Hosszúvölgy 84. Csepeli uton 99. Kapoly Kender

Lujja, 1947-ben alakult Balatonendréd és Torvaj községekből.

1. Lullatelep (Kossuth Lajos utca) 2. Főső-falu 3. Asó-falu 4. Temető 5. Jaba: Jaba-puszta (Dózsa György u) 6. Szöllőhegy 7. Kisecseny: Ecseny (Petőfi Sándor u) 8. Juhászház: Pásztorház. A községi juhász és pásztor lakta. 9. Törzsökös (Munkaföld) A dűlő folytatásában erdő van. 10. Jabahát 11. Jabai temető 12. Taligaút, Keskeny dülőút. 13. Pajta-dülő. A közelben pajta volt. 14. Endrédi-út. Balatonendrédre vezető földút. 15. Herbótkút (Cserrét) Kis forrás van a közelében. 16. Ságvári,: Ságvári- dűlő. (Angyal), Ságvár község határában van. 17. Depó-dűlő (Haraszt) A vele szomszédos erdőből kitermelt fát itt tárolták. 18. Bányosi-út. Bálványos felé vezető földesú 1.19. Kisvaskapu 20. Ligeti 21. Szilfa-dűlő. Régen szilfás volt ez a terület. 22. Katykó 23. Berki-kuti-árok 24. Főső-Gyönköd 25. Zsidóhegy 26. Vaskapu 27. Nagy-vaskapu 28. Berki. Északi része mocsaras berek. 29. Szegény-sürü. Ritka, csalitos erdő volt itt. 30. Pusztaszentegyház (Salitrom). A hagyomány szerint az egykori Gyönköd község temploma állt itt. 31. Ságvári-út. Ságvárra vezető földút. 32. Hosszi-fődek. Hosszan elnyúló földek. 33. Nyúl-leső 34. Laposi-kut. Ma is meglévő gémeskút. 35. Flóra-hegy 36. Laposi-ut 37. Laposi 38. Kastéj-tető (Szőlő lápi). Egykori kastély állt itt. 39. Berki-kut. Ma is meglévő gémeskút. 40. Gyönköd. A hagyomány szerint falu volt itt. 41. Kerék-főd (Kis Kerék) 42. Barkó 43. Asó-Gyönköd (Nagy Kerék) 44. Széles-rét. (Majori) 46. Büki-kuti-árok47. Büki-kút. Egykor bükkös erdő vette körül. 48. Röpüllőgödör. Repülő alakú gödör. 49. Vadómás. Nevét a vadalmafákról kapta. 50. Büdös aj ja (Büdösi) 51. Öreg- erdő. Nagy erdő volt, 1906-ban vágták ki. 52. Fijatal-erdő (Kis büki) Új telepítésű erdő. 5. Irtás. (Nagy büki). Hajdan bükkerdő volt itt. 54. Domokos-tető (Fehér földes). Az itt lakó Domokos nevű emberről. 55. Tabi-út. Tabra vezető földesút. 56. Mohar-föld (Gyetyányosaly) 57. Jabaiárok 58. Kisecseny: Kisecsenyi-dülő. Nevét Kisecseny nevű falurészről kapta. 59. Gyertyányos. Régen gyertyánfák voltak bene. 60. Gyertyányosi árok. 61. Torvaji u. Torvaj községbe vezető kövesút.

Az adatközlők nem ismerték: 9. Munkaföld 13. Cser K. Puszta Jaba 15. Cserrét 16. Angyal 17.Haraszt 20 Ligeti 30. Salitrom 38. Szőlő lápi 41. Kis Kerék 43. Nagy Kerék 45. Majori 50. Büdösi 52. Kis büki 53. Nagy büki 54. Fehér földes 56. Gyertyányosaly.

Szöllős: Sérsck, 1921-ben alakult Zala községből Szőlőssérsek néven 1926-ban kapta mai nevét.

1. Dézsma-pince 2. Sérsck. Ide tartozik: 1., 3-8.3. Gyepü út (Béke u) 4 Arany utca (Arany János u) 5. Sérscki út. Szőlősről Sérsekbe vezető földesút 6 Sérseki-köröszt. 7. Rubidó-pince. Rubidó nevű nágocsi uraságé volt 8. Rubido-kastéj. 9. Fő utca (Rákóczi u) 10. Csapás: Téglaházi út (Szabadság u). Régen a legelőre vezetett, később beépítették. 11. Szöllős (Szöllőspuszta) Ide tartozik: 9-10., 12-15. 12. Pásztorház. A mindenkori pásztor lakta. 13.Szőllősi-köröszt. 14. Temető köz 15.Kastéj-domb:Kastéj-hegy Az urasági intéző lakott itt. 16.Barkói-út 17. Cseple-tető. Régen erdő volt' A környéken még ma is sok cseple 'fiatal hajtás' található. 18. Szabó-erdő Egykori tulajdonosáról. 19. Ecsenyi-út. Ecseny felé vezető földesút 20 Vadalmas 21. Cseres. Régen erdő volt. 22. (Tüskésirét) 23. Ádám-Katykó' Egykori tulajdonosáról. 24. Büdösi-kút 25. Büdös. (Büdös gáti) Ide tartozik: 24., 26-27.26. Büdösi-rét 27. Büdösi-erdő: Községi-domb 28 Homokcsigödör 29. Szénégető 30. Sérseki-hegy (Sérsek, Sérsekhegy) 31. Dögtér 32. Zalai-sarok 33. Büdösi-árok (Jaba-patak) 34. Dögkút. 35. Árok: Fokivőgyi-árok 36. Cimerfa. nagy tölgyfa volt. 37. Diós 38. Rubidó-láp. Egykori tulajdonosáról. 39. Felső-cser-hát. 40. Lujjai-út: Foki allé. Ezen az úton jártak Lullára és Siófokra. 41. Jégvermi-dűlő (Jégvermi). Gyakran esett itt jég. 42. Cser-hát. Ide tartozik: 39., 46. Asó-cser-hát 47. Bótai-ut. Bótapusztára vezető földesút. 48. Főső-út: Tabi ut: Álé 49. Feneketlen 50. Fokivőgyi-rét 51. Szedres 52. Úsztató, Régen birkákat fürösztöttek itt. 53. Szarka-sűrű. 54. Szöllősi-rét 55. Csikóállás: Bótai-sarok 56. Buckó-tanya. Egykori tulajdonosáról. 57. Gutman-gödör. Gutman nevű lakott a közelben. 58. Tabi-sarok

Az adatközlők nem ismerték: 22. Tüskésirét 33. Jaba-pa 44. Majorfeletti.

Egres (Németegres) Korábban Németegres volt a falu neve, 1931 óta Somogyegres.

1. Kis-Egres (Szabadság u). Hajdan uradalmi birtok volt Az I. világháború után épült be. 2. Templom utca: Keleti sor (Kossuth u) 3. Szegényház 4. Fó'ső déllő. Az egyik pásztor az itteni gémeskútnál szokta deleltetni az állatokat. 5. Temető utca: Nyugati sor (Petőfi u) 6. Pásztorház. A község birtokában volt, a mindenkori pásztor lakta. 7. Széntháromság képe. Körösi József állíttatta. 8. Zsidó-domb 9. Asó déllő. A pásztor itt is szokott deleltetni. 10. Kati kert. Egykori tulajdonosáról. 11. Jegestói- árok 12. Gyalogtanya. Gyalog nevű tulajdonosáról. 13. Pógár- erdő: Közbirtokossági erdő. 14. Bádog-jézus. 15. Dudás-tanya. Egykori tulajdonosáról. 16. Hármashatár. Zics, Somogyegres és Tab határában van. 17. Pusztai-irtás. Régen uradalmi erdő volt. 18. Buja-főd Buna nevű tulajdonosáról. 19. Kapoli-ut. Kapoly felé vezető földesút. 20. Barbé-tanya. A falu borbélya lakott itt. 21. Barbé-kút. A Barb-tanyánál lévő kút. 22. Beső-kerti-árok. 23. Királ-tanya. Király Ferenc lakik itt. 24. Királ-kut. 25. Mink- tanya: Mink-főd. Egykori tulajdonosáról. 26. Kud-vőgy 27. Főső- hegy: Fülöphegy. 28. Vizes-vőgyi árok. 29. Körmenetes-köröszt: Süle-köröszt. Űrnapkor itt tartottak misét. Sülé nevű család állíttatta. 30. Vitéztelek: Fenyves 31. Gyallódi-rét 32. Tüskés. Sok galagonyabokor van itt. 33. Komapálirtás. Régen erdő volt. 34. Öreg-temető-dülő. (Öreg temetői) A hagyomány szerint itt falu volt. 35. Tabi-út. Tab felé vezető földesút. 36. Úsztató. Az uraság birkáit fürösztötték itt. 37. Vizezs-vőgyi-fórás: Taladia-fórás. Taladia nevű embernek volt ott földje. 38. Gróf- rész. Grófi föld volt. 39. Andocsi-úti-köröszt. 40. Andocsi-út. Andocs felé vezető földesút. 41. Dögkut 42. Zsidó-temető 43. Laci-gödör. Kristóf László tulajdona volt. 44. Gyallód. Régen majorvolt. 45. Diós 46. Gyallódi-árok 47. Csapás. Ezen hajtották az állatokat legeltetni. 48. Dióspáskom. Régen legelő volt. 49. Kapoli-uti-dülő (Kapolyi útra) 50. Főső-rét (Pusztai Kender. Felső dűlői rétek. 51. Rét-f ődek: Lencse-dülő (Tabi útra nyugoti) 52. Vizezs-vőgy 53. Illés-gödör Illés nevű tulajdonosáról. 54. Zicsi uti-köröszt 55. Zicsi-út. Zics felé vezető földesút. 56. Nyugati-kertek aj ja: Kertek ajja. 57. Sülle-gödör. Süllé nevű tulajdonosáról. 58. Kódis-dülő. A határ legrosszabb földjei vannak itt. 59. Zicsi-szél: Zicsi-határszél. 60. Koppányi-ut. Törökkoppány felé vezető földút. 61. Kéri-ut. Bedegkér felé vezető kövesút. 62. Kertek ajja 63. Kéri úti-dülő 65. Középdülő. (Pétkes irtás) 66. Asó-rét (Asó dűlői rétek) 67. Keleti, közép- dűlő 68. (Bedeki határa) 69. Temetőfülő 70. Réti-dülő 71. Dögtemető 72. Asó-hegy: Keserü-hegy 73. Asó-hegyi-köröszt Az adatközlők nem ismerték: 13. Puszta 17. Kétági 50. Pusztai Kender 51.Tabiutranyugoti58.KertalyaKeleti62.Rétri 63.Tabiutra64.Kányai határa 65. Pétkes irtás. Diós vagy alsó. 68. Bedeki határa.

1. Köccsei ut: Köccsei utca (Kossuth Lajos u) 2. Homokos-gödöri út 3. Morgó-vőgyi út (Petőfi Sándor u) 4. Gróf-temető: Grófi temető. Régen a grófi család temetkezett ide 5. Kázmér-kasté: Kázmér-ház. Egykori tulajdonosáról 6. Huszár köz. Huszár nevű emberről. 7. Csicsalicsárda: Csárda. A hagyomány szerint híres betyárcsárda volt. 8. Hertelendi-kut: Somlaikut. Egykori tulajdonosáról. 9. Csikóállás. A gróf tartotta itt egykor csikóit. 10. Göccsen-kasté. Götzen Gusztáv grófé volt. 11. Grófi-hid. Tabi ut. Tab felé vezető kövesút. 13. Bakterház 14.Libalegellő 15.Kis-hid:Hertelendihid 16. Keserű sarok: Keserű-csárda. Egykori tulajdonosáról. 17. Polacsikkasté: Krauszkasté. Egykori tulajdonosáról. 18. Új sor (Új sor u) 19. Kis utca. 20. Régi temető 21. Cigány utca: Cigány sor (Kültelek u) 22. Csicsal (Fő u) 23. Béka-vár 24. Katolikus templom 25. Stámbóktag (Rákóczi u). Stámbók nevű személy tulajdona volt beépülése előtt ez a terület. 26. Brájner-ház. Egykori tulajdonosáról. 27. Temető út: Brájneresút 28. Ujj iskola 29. Baptista imaház 30. Evangélikus templom 31. Régi iskola: Asó iskola 32. Vitéz-ház. A lakója vitéztelekként kapta. 33. Bendzsaitanya: Szappanyos-tanya: Szöllősi-tanya. Egykori tulajdonosairól. 34. Pukonár út. Buchenauer házához vezetett. 35. Aszeg:Aszög. 36.Pócai-ut37.Csicsali-árok 38. Grófi-lap; Erdő ajja. Agrófi birtokhoz tartozott. 39. Grófi-erdő:Németek erdeje. 40. Diós 41. Diósi-gödrök 42. Sárkány-tető 43. Sárkányi- erdő 44. Sárkányilap 45. Sárkányi-ut. Az egykori Sárkány-puszta felé vezető földút. 46. Hárs-hegyiszöllő. Egykori tulajdonosáról. 47. Diósi-fórás 48. Sárkány: Sárkánypuszta. Egykor major volt itt. 49. Sárkányi-legellő 50. Gárvány-odal (Tórád ülői) 51. Homoki-dűlő 52. Kis-szöllő 53. Pócai-árok: Pócai-viz54. Kázmér-erdő. Egykori tulajdonosáról. 55. Kázmér-főd:Kázmér-tető. Egykori tulajdonosáról. 56. Morgó-vőgy 57. Birkásház. Egykori juhászok, béresek laktak itt. 58. Kotyoré: Kotyoréi-erdő. 59. Homokos-gödör 60. Gróf-árok: Grófi-árok. A gróf birtokán vezetett át. 61. Átjárói-dülő. 62. Smid-agárcás. Egykori tulajdonosáról. 63. Kapoli-szél 64. Negyvenhódas legellő (Kutéri) 65. Birkásházi-ódal 66. Aluljáró: Vasúti híd. 67. Kotyoréidülő. (Zabányi) 69. Köccsei-ut. Kötcse felé vezető földesút. 70. Kotyoréódal 71. Birkásházi dűlő 72. Cukordomb. Répát termeltek a közelben. 73. Somlai-sarok: Somlai-főd (Kisbüdösgáti). Egykori tulajdonosáról. 74. Karádi-u ti, Karád felé vezető földesút. 75. Csicsali-dülő. 76. Döggödör. 77. Csicsali-vadviz. Esőzés után összegyűlik itt a viz. 78. Vadvizi-út 79. Csesztai-bakter-sarok. Vasúti őrház van a közelben. 80. Bakterházi dűlő. (Öreg büdös gáti). 81. Puha-házi ut 82. Puha-házi-dülő 83. Béka-vári-dülő 84. Béka-vári-rét: Stámbók-rét. Egykori tulajdonosáról. 85. Meggyesi-árok 86. Temető-dülő: Brájneresfőd. A Breiner család birtoka volt. 87. Új temető 88. Vitéz-dülő: Máj-dülő. Máj nevű ember vitéztelke volt itt. 89. Meggyesi-vadviz 90. Csesztai-u t. Cseszta-puszta felé vezető út. 91. Rókásgödöri-ut, 92. Rókás- gödör, 93. Főső-Cseszta. Egykor major volt. 94. Főső-csesztai-ut 95. Pukonár-dülő. Buchenauer nevű embernek volt itt földje. 96. Sörked: Szappanos-főd. Egykor major volt. A Szappanos családnak volt itt földje. 97. Bendzsai-dülő. Egykori tulajdonosáról. 98. Nyárf a-dülő. 99. Pásztorház. Pásztorok laktak itt. 100. Meggyesi-legellő 101. Hármashatár, Andocs,Kapoly és Somogymeggyes határa. 102.Csesztai-kut. 103. Cseszta. Egykor major volt. Ide tartozik: 93., 94., 100., 102.104.KözépsőCseszta. 105.Karádi-sarok:Csesztai-sarok. 106. Nagy-Kopasz 107.Andocsi-ut. Andocs felé vezető földesút. 108. Mekszikói-ut. Az egykori Mekszikó-pusztára vezető földesút. 109. Kecske-domb 110. Meggyesi-bakter-sarok. A vasúti őrnek volt itt földje.

Az adatközlők nem ismerték: 50. Tóradülői 64. Kutéri 68. Zabányi 73. Kisbüdösgáti 79. Saroki 80. Öreg büdös gáti.

1. Foki-vőgy (Dózsa György u) 2. Oncsa: Oncsa-telep (Táncsics Mihály u). Az 1940-cs évek elején építettek a több gyermekes családok számára.3. Tót utca (Petőfi Sándor u.) 4. Temető 5. Ujj utca (Mártírok útja) 1919. augusztusában itt végeztek ki a direktórium tagjait. 6. Fő utca (Kossuth Lajos u.) 7. Iván-telep (Béke u) Egykor Weisscnbach Iván báró birtokaihoz tartozott. 8. Rózsa-domb 9. Hősök tere (Szabadság tér) lO.Kis-Korona. Ma ismeglévővcndéglő. 11.Kanászház. A mindenkori kanászlakta. 12.Káderdülő (Virág u). Sok járási és községi tisztviselő lakik itt. 13. Templom utca: Temető utca (József Attila u). 14. Malom utca (Dobó Katalin u). Egykor malom volt itt. 15. Zrínyi utca 16. Kokas-domb: Jaj-domb 17.Szabadság utca 18. Zsidó templom 19. Otthun kávéház 20. Ignác utca (Kisfaludy u., Ignátzu)Pallás Ignác téglagyára volt itt.21. Jókai utca 22. Vinklen-kocsma. Egykori tulajdonosáról. 23. Katolikus templom 24. Katalikus iskola 25. Saktcrház 26. Nagy boldogasszony útja (Vorosilov u). 27. Petőfi köz 28. Adi utca 29. Zsidó iskola 30. Régi piac 31. Ságvári utca 32. Evangélikus templom 33. Evangélikus iskola. 34. Vájsz-kocsma. Egykori tulajdonosáról. 35. Balázs-féle kocsma. Egykori tulajdonosáról. 36. Nagy-Korona. Közbirtokossági kocsma volt. 37. Kaszinó. Előkelő vendégek jártak csak ide. 38. Kaposvár utca (Kossuth Lajos utca) 39. Vásártér 40. Háromfa: Erzsébet kirájné fájja. Erzsébet királyné tiszteletére ültetett fák. 41. Mézes rét. 42. Uj-piac 43. Vörösmarti utca 44. Vörös hadsereg utca 45. Gátillet: Gatyaüllct: Gát utca (Rákóczi u.) 46. Keserű- körösztfa 47. Keserű kert. Egykori tulajdonosáról. 48. Árpád utca 49. Béka-hid 50. Retkes (Arany János u) Nagyon elhanyagolt, sáros utca volt. 51. Karakut 52. Főső-fenyves 53. Fenyves. Ide tartozik: 52., 54-55. 54. Taligaut. Keskeny földút. 55. Asófenyves. 56. Ugaji-árok. 57. Kis-erdő 58. Foki-vőgy. A Siófokra vezető út mentén terül cl. 59. Lujjai-ut. Lulla felé vezető földesút. 60. Gombér-főd Gombcr biró földje volt. 61. Rókalik 62. Nyulas 63. Foki-vőgyi-út: Szöllősi-ut. Sérsekszőlős felé vezető kövcsút 64. Torvaji-út. Torvaj község felé vezető földesút. 65. Tót-ulcai-dülő 66. Kismező 67. (Szilfai), 68. Gyurgyóka. Egykori puszta volt. 69. Ódal-házi-dűlő. Az Oldal családnak volt itt földje. 70. Kasté-dűlő. A földesúr kastélya volt itt. 71. Proletár-dülő. Ezen a területen török templom maradványai vannak. 72. Kis-Ugaj 73. Beketóikut 74. Beketói-ut: Beketói-átjáró. Zala és Kapoly községeket köti össze. 75. Sürü-ajji-árok 76. Kis- Dunáié 77. Bótai-ut. Bóta-pusztára vezető földesút. 78. Bábonyi- út. Bábonymegyer felé vezető kövesút. 79. Ugaj 80. (Korosz malom) 81. Szúnyog-puszta: Irénmajor 83. Ugaji-dülő 84. Sürü ajja 85. Dunáié-árok 86. Dunáié: Nagy-Dunáté 87. (Kapolyi sürüaljai) 88. Zalai-vőgy 89. Gyári-hegy. A közeli téglagyárba innen hordták a földet. 90. Hideg-ódal. Északi fekvésű domboldal. 91. Bükk-telő. 92. Grófi-erdő (Bükalya) 93. Vásártéri-dűlő 94. Zalai-ut. Zala községbe vezető kövesűt. 95. Kapoli-ut: Kapoji-ut Kapoly felé vezető kövesút. 96. Hőjeg-hegy 97. Kányai-ut. Kánya község felé vezető kövesut 98. Szárszói-dülő 99. (Pusztaegyház) 100. Rezső- puszta. Hajdan major volt. l0l.Dunátéi-rét 102. Büdös-nyáros 103. Egyenes 104. Tekenőláb 105. Cibere (Czibereivölgy, Falu alatti rétek) 106. Retkes-dülő 107. Száz-lépcső. Welsersheimb gróf száz fokból álló lépcsőt építtetett ide. 108. Belátó 109. Egresi-ut. Somogyegres felé vezető földesút 110. Tengődi-ut. Tengőd község felé vezető földesút 111. Új-hegy 112. Csaba. Egykor puszta volt. 113. Usztatói-rét. Birkákat fürösztöttek itt egykor. 114. Bek-puszta. Beck nevű tulajdonosáról. Egykor major volt. 115. Zicsi-ut. Zics község felé vezető földesút 116. Öreghegy. 117. Öreg-hegyi-út 118. Csibe-hegy 119. Fojó: Árok (Kis-Koppány) 120. Avas-kuti-rét-főd: Avasi-rétek 121. Ciberéi- malom. Egykori híres vízimalom. 122. Avasi-kut 123. Téglaházi- dűlő. 124. Kis-házi-dülő 125. Régi-páskom 126. Téglaházi-kut 127. Páskom. Ide tartozik: 125, 128. 128. Új-páskom 129. Csaba-domb. A hagyomány szerint a törökök kivonulásukkor ide hordták kincseiket bivalyos szekérrel. 130. (Úrbéri legelő) 131. Paraszt-domb. 132. Dögtemető 133. Arany-kert. Jó minőségű földek vannak itt. 134. Bánom-domb. A hagyomány szerint a falu lakói 1848. után kaptak itt földet, de később vissza kellett adni a grófnak. 135. Kanászi-erdő. Ide hajtott ki a kanász legeltetni. 136. Dombi 137. Vigyázó 138.Köröszfaidülő

Az adatközlők nem ismerték: 60. Alsó-Tabi 62. Pajtái 67. Szilfai 80. Korosz malom 82. Salétrom 87. Kapolyi sürüaljai 92. Bűkalya 99. Pusztaegyház 105. Falu alatti rétek 130. Úrbéri legelő. Kenderföldi kis dűlő, Korczmalom, Nágocsi dombdülő, Nágocsi hegy, Szulovszki utsza, Temetői dűlő.

1. Keleti utca: Keleti sor (Petőfi Sándor u). 2. Aranyos: Új rész 3. Új utca (Dózsa György u) 4. Nagy köz (Damjanich u) 5. Nyugati utca: Nyugati sor: Túsó sor (Dózsa György u.) 6. Katalikus templom. Templom köz: Kis köz 8. Katalikus iskola 9. Főszeg Ide tartozik: 1 -8.10. Nagy köz 11. Kis köz: Keserű köz 12. Református templom 13. Református iskola 14. Pulutykás: Kutyaszorító (Táncsics Mihály u) 15. Kányái utca (Deák Ferenc u) 16. Aszeg. Ide tartozik: 11-15., 17. Református temető 18. Régi temető 19. Nyári-lap (Nyári rétek) 20. Föcc. A néphit szerint, ha füstöl a Föce, akkor eső lesz. 21. Tabi-sarok 22. Cice-vár 23. Büdöskut 24. Büdöskuti-sürü 25. Horvát-kut 26. Horvát-gödör 27. Dékány-hegy 28. Dékány-kasté 29. Nyári-kút 30. Csapóné-hegy 31. Új-hegy 32. Avasi-szél 33. Tabi-bükk 34. Dömöke, (Dömörkc) 35. Szolnoki-ut. Régen nemzetközi út volt. Ezen hajtották az álatokat még fiúméba is. 36. Cimerfa. Hatalmas tölgyfa. 37. Csetényi-erdő 38. Viska,: Viska-lap 39. Nagy Sándor halála. Itt öltek meg a hagyomány szerint a farkasok egy nagy Sándor nevii utazót. 40. Gombás 41. Fehér-hegy 42. Aranyos 43. Föceji-ut: Bábonyi-ut Bábonymegyerre vezető földesú t. 44. Ősi-kúti 45. Zsidó temető 46. Ösi-gyöp 47. Kis-hegy 48. Ősi-szöllőhegy. A hagyomány szerint egykor Ősi nevű község volt itt, amelynek lakói a pestis elől Felsőiregbe költöztek. 49. Tabi-ut. Tab felé vezető földesút. 50. Kis-páskom. Kisgazdáknak volt itt földje. 51. Csetény. Ide tartozik: 52-53.52. Kis Csetény 53. Nagy Csetény 54. Ősi-nyugoti 55. Ősi keleti 56. Kertek aj ja 57. Csipkés (Jolánka szállás) 58. Csipkési-láp 59. Csereszöllők: Cserefődek. Eszterházy herceg adta cserébe ezt a szőlőt egy másik területért. 60. Cserefődi-láp 61. Községi-erdő: Pógár-erdő 62. Miseút. Ezen jártak Andocsra misére a katolikusok. 63. Ősi-puszta. Egykor falu volt itt. 64. Cenc, Cenci-dülő 65. Ürögi-út. Iregszemese felé vezető kövesút. 66. Sárfai-árok (Erdőhát) 68. Kányai-út. Kánya felé vezelő közcsút. 69. Kógyányi-árok 70. Tokaji-puszta 71. Deli-puszta 72. Legellő- dülö 73. Ürögi-sarok. Iregszemcsével határos. 74. Berki kút 75. Finnyás kert 76. Kógyán-kuti-lap 77. Üörös-kertek: Kábosztáskertek 78. Keleti-kenderfődek 79. Kissarok 80. Sárfai- rét 81. Sárfai-dülő 82. Piszekesi 83. Nagytóikut 84. Nagytói-rct (nagytói lap) 85. Ru/sás: Rózsási-dülö 86. Értény i- ut. Értény felé vezető földesút. 87. Nyugoti kenderfődek 88. lgyenes. Hosszan elnyúló dűlő. 89. Kógyán 90. Kógyányi-kút 91. Macai-dülő 92. Macó-kuti-rétek 93. Sárfai-páskom 94. Nagy-tói: Nagy-tói-dülő 95. Macókut 96. Kis-farok 97. Bodon-kut 98. Malom-kuti-rétek (Malomtói rétek) 99. Nagy-szijfa 100. Öreg-farok: Öreg-sarok 101. Répás-kút 102. Bati-dülő 103.Értenyi-uti 104.Malomrad 105.K.Bcncdiósi 106. Malomi 107. Malomi-fórás 108. Öreg-sarki-fórás 109. Malom-kuti 110. Som-sarki 111. Bati-árok 112. Bati-rétck 113. Bali-fórás 114. Bat, -ra Hr. Ide tartozik 102.,

111-113.. 116-118. 115. Csiripi-fődek 116. Bati-erdő 117. Bati-kut 118. Bati-sarok 119. Csirip-puszta: Okrád-puszta Ds, sz. Egykor major volt. 120. Csitó, -ba Ds. e. Honfoglaláskori sírokat tártak itt föl. 121. Hékut, -ra Ds, sz. Egykori major volt. 122. Betyár- temető Ds, sz. A hagyomány szerint egykori betyárokat temettek ide.

Az adatközlők nem ismerték: 57. K. Jolánka szállás 67. K. Erdőhát 82. K.Piszekesid 104. K.P. Malomra d 105.K.Benediósi.—P. Alsó ősi, d;Bati pu; Boda tava, r; Értény ut keleti és nyugoti d; Felső csetény, sz; Kányái határra d, sz; Közép d; Nyári pu, ka; Tokaji d, ka, sz.—K: 1891.

1. Keleti sor (Petőfi Sándor u) 2. Kutyaszorító 3. Nyugati sor (Kossuth Lajos u) 4. Főső templom: Evangélikus templom. S. Főső iskola: Evangélikus iskola 6. Szabó-köröszt. Szabó nevű család állíttatta. 7. Hősök szobra. Az első világháború halottainak emlékére állították. 8.Kűsőkertek9.Beső kertek 10. Asó iskola: Katalikus iskola 11. Harangláb 12. Holenáros köz: Vicénás köz. Holenár nevű egykori és Viczena nevű mai tulajdonosáról. 13. Hidi-Puskárék. Puskár nevű családról. 14. Kerekes-ház. Egykori tulajdonosáról. IS. Matula-köröszt. A Matula család állíttatta. 16. Poszás-ház. Posza nevű egykori tulajdonosáról. 17. Horvátos-ház. Horváth nevű tulajdonosáról. 18. Temető 19. Asó templom: Katalikus templom. 20. Tuskós. Régen erdő volt. 21. Hanák, Hanák nevű betyár tanyázott itt az akkori erdőben. 22. Szőllőhegyi- árok. 23. Szöllőhegy (Kopaszdombi) 24. PéterPál-köröszt. A község állíttatta fogadalomból, mert ezen a napon elverte a jég az egészhatárt. 25.Kis-kanaszi-gödör. A kanászok itt szoktak pihentetni. 26. Ságvári-szél 27. Nagy-kanászi-gödör (Kanász völgyi) 28. Páskom, (Páskum) 29. Pógár-erdő. A nagygazdáknak volt itt erdeje. 30. Szent Imre 31. Rubonyai-árok 32. Zsiba-mező 33. Zsiba-mezei-köröszt 34. Szent-Imrei-erdő 35. Borhordó-út. Az uradalom szőlőjéből ezen hordták a bort a faluba. 36.Dolenka. 37. Rét-föld (Kertalyai, Rétföldek) 38.Csapásajja 39. Csapás, (Csapásra). Ezen hajtották az állatokat a legelőre. 40. Cser aj ja 41. Bábonyidűlő. 42. (Gyalogúti) 43. Kúta, (Kutiföld). A hagyomány szerint régen itt falu volt. 44. (Sérsekallyai) 45.Kis-kúti 46. Vadómás, (Kenderföldi) 47. Kenderfőd (Kenderes) 48. Hanák-berek 49. Hidi-dűlő 50. Hársafai dűlő(Harszfa)51.Gödrös-dűlő52.Hosszi-dűlő(Cserháti)53.Kerekes-házi-dűlő 54. Tabi-t. Tab felé vezető földút. 55. Templom föle (Szentegyházi) 56. Gergő-köröszt. A Gergely család állíttatta. 57. Templom- alatti dűlő. 58. (Gyertyányos) 59. Kijáró-dűlő 60. Pálinkás-tető 61. Kúta-lap 62. Gyurgyóka 63. Proletár. Az 1920-as években a szegényeknek osztottak itt földet. 64. Rubonyai-ódal: Rubonya 65. Téglaházi-dűlő 66. Koszaniháj,: Kaszátt-erdő 67. Malomi-dűlő 68. Fűzfás

Az adatközlők nem ismerték: 23. Kopaszdombi 37. Kertalyai 42. Gyalogúti 43. Kutiföld 44. Sérsek alyai 46. Kenderföldi 48. Felső 52. Cserháti 55. Szentegyházi 58. Gyertyányos 61. Alsó 68. Malomalatti

1. Halász-réti-köröszt: Rét-fődi-köröszt 2. Hamuházi-köröszt: Tótköröszt, Tóth nevű állíttatta. 3. Főszeg: Csűrét (Kossuth Lajos u) 4. Burgundi 5. Burgundi-köröszt 6. Atélia: Múzeum. Zichy Mihály szülőháza, ahol emlékmúzeum van berendezve. 7. Urak-kert. Egykor a földbirtokosok parkja volt. 8. Sztranyák köz: Vásártéri köz, Sztranyák nevű család háza mellett húzódik. 9. Aszeg (Zichy Mihály u) 10. Betyár sor (Rákóczi Ferenc u) A hagyomány szerint itt akácos erdő volt, ahol több embert kiraboltak. Járt itt Patkó Pista és Keserű Jóska is. 11. Surek sarok. A Surek családról kapta nevét. 12. Temetői-köröszt 13. Új temető 14. Öreg temető 15. Bóta: Bótapuszta (Petőfi Sándor u). Egykor a Zichyek pusztája volt. 16. Tösö (Dózsa György u) 17. Bányosi-lap 18. Bányosi-szél. Bálványos község határán van. 19. Homokos-gödör 20. Szöllősi-szél, Sérsekszöllős határán van. 21. Zalaierdő. Ide tartozik: 17-20., 23,. 22. Szenpáli-kut: Büdösi-kut 23. Kerekagárcás 24. Öreg-cseres. 25. Szenpáli-szél 26. Karsai-sarok: Karsai-csucska. Egykori tulajdonosáról. 27. Szenpáli-ut 28. Iskola-páskom. Régen a katolikus iskola fenntartását biztosította. 29. Szenpá,: Szenpál., Ide tartózik: 22., 25., 27., 32-33.30. Két-árok köze 31. Bányosi-páskom 32. KüsőSzenpá, 33. Beső-Szenpá 34. Páskom 35. Mesterpáskom. A kántor illetményföldje volt. 36. Kis-házas-páskom. A kisgazdáknak volt itt földjük. 37. Feketés (Feketés irtás). Aranyat kerestek itt, 12 lépcsőig lementek. 38. Halom. Ahagyomány szerint a törökök hordták össze, s a vezérek temetkezési helye lehetett. 39. Cabuk, 40. Kis-hegy 41. Új-hegy 42. Bükkfai, Régen bükkerdő borította. 43. Kükuti-ut. 44. Szappanyos-dülő: Szappanos-dülő. Egykori tulajdonosáról. 45. Csucska 46. Bányosi-ut 47. Kis-hegyi-köröszt 48. Dögtér: Dögtemető 49. Csermák-gödör. Egykori tulajdonosáról. 50. Kis-agárcás 51. Kis-hegyi-árok 52. (Hársfai) 53. Rókadűlő: Hármas-határ (Bányosi utra) Tab, Kapoly és Zala határán terül el. 54. Kis-hegy ajja 55. Zerényi-köröszt: Rozi-néni körösztje Zerényi Györgyné állíttatta. 56. Surek-fakadás: Surek-fórás.Egykori tulajdonosáról. 57.Kis-hegyi út 58. Halász-rét. Egykor akkora víz borította ezt a területet, hogy halászni lehetett. 59. Bótai-főd: Bátai-dülő. Bóta-pusztához tartozott egykor. 60. Főső-közös. A falu lakói közösen használták. 61 .Közös. Ide tartozik: 60., 62. Egykor erdő volt, ahol közösen vágták a fát és legeltettek. 62. Asó-közös 63. Bódiskut. Egykori tulajdonosáról 64. Főső-Dunáté 65. Főső-kertek ajja 66. Zima-hegy. Ima-hegy. Búzaszentelésre ide vonultak ki körmenettel. 67. Bótai-ut. Bóta- pusztára vezető f öldesút. 68. Tabi-dülő: Tabi-tető. 69. Kapoliut, Kapoly felé vezető földesut 70. Hegyes, 71. Kázik-fórás: Kázik-fakadás 72. Asó-Dunáté 73. Asó-kertek ajja (Kertalya) 74. Küjes-ut 75. Malmosmajor. Egykor vízimalom volt itt. 76. Agárcási-gyalogut, Tab felé vezet. 77. Agárcás. Régen akácerdő borította a területet. 78. Dunáté-árok 79. Temetői-dülő 80. Széles-rét 81. Büdös-nyáros: Büdös-nyáris (Büdös nyálosi Rétföldek) 82. Szállási-dülő 83. Kenderfőd, (Kenderes), 84. Asó- rét 85. Úsztató: Buzogányos. Régen itt fürösztötték a birkákat. 86. Zalai-dögkút.

Az adatközlők nem ismerték: 52. Hársfai 53. Bányosi útra 59. U j Major 80. Donáti 81. Rétföldek—Farkasvári, Fekete bogyón. Tölgyes.

*A neveket kiejtés szerint írtuk le, az adatok forrása a Somogy megye földrajzi nevei (Akadémiai Kiadó, 1974) c. kötet.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet